Wanneer koper en verkoper het eens zijn geworden over belangrijke zaken waaronder financiën, ontbindende voorwaarden, leveringsdata en overige afspraken over onroerende zaken. Het is aan de koper om vooraf de ontbindende voorwaarden op te laten nemen in de koopovereenkomst. Deze voorwaarden kunnen zijn:

  • Niet verkrijgen van hypotheek garantie
  • Onder voorbehoud van financiering
  • Negatieve uitkomst bouwtechnische keuring

De verkopende makelaar legt bij overeenstemming de zaken vast in een koopovereenkomst. Als beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, is de koop tot stand gekomen.