Privacy statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige object zoals de koopprijs de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een object heeft gekocht: de transactiegegevens zoals de koop- en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor
Wanneer u een object heeft gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over het object die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van het object , de koopprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude object zoals de koopprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

U verkoopt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen over onze Privacy policy? laat het ons dan direct weten! Dit kan middels een e-mail naar: info@stijkel.nl

Copyright
Deze website is eigendom van Stijkel Makelaars en natuurlijk mag niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website zonder schriftelijke toestemming van popupstud.io gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.

Colofon
Ontwerp & realisatie: popupstudio
Fotografie: Peter Kellenaers